Служба трудова медицина

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2”ООД предлагаме на нашите клиенти комплексно обслужване, включващо изготвяне на пълна документация по ЗБУТ и трудовото законодателство, съобразно изискванията на Наредба № 3...
прочети още

Профилактични прегледи

На нашите клиенти предлагаме организиране и провеждане на:

а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес...
прочети още


Обучение

Обученията, които предлагаме, са по програми, съобразени с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за дейността на службите по трудова медицина
прочети още

Лабораторни измервания

Организираме провеждане на измервания от фирми с акредитиран орган за контрол на следните показатели:

І. Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V...
прочети още

HACCP

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2” ООД предлагаме на нашите клиенти собственици на обекти за производство на храни ,ресторант, бистро, ведомствен стол, хранителен магазин и пр., които приготвят и предлагат храни различни услуги
прочети още

Клиенти и партньори
Партньори

Партньори„СТМ-ЗДРАВЕ 2”ООД работи в сътрудничество със следните медицински центрове и лаборатории, за провеждане на периодични профилактични Медицински прегледи и осигуряване на здравно наблюдение.

 

 

 

 

МЦ”ЛОВЕЧ”ЕООД – ГР.ЛОВЕЧ ,УЛ.”СЪЙКО СЪЕВ”№27

МЦ„ТРОЯН ЗДРАВЕ”ЕООД– ГР.ТРОЯН , УЛ.”РАДЕЦКИ”№30

МЦ”УРОМЕД”ООД – ГР.ПЛЕВЕН,УЛ.”ДОЙРАН”№104