Служба трудова медицина

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2”ООД предлагаме на нашите клиенти комплексно обслужване, включващо изготвяне на пълна документация по ЗБУТ и трудовото законодателство, съобразно изискванията на Наредба № 3...
прочети още

Профилактични прегледи

На нашите клиенти предлагаме организиране и провеждане на:

а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес...
прочети още


Обучение

Обученията, които предлагаме, са по програми, съобразени с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за дейността на службите по трудова медицина
прочети още

Лабораторни измервания

Организираме провеждане на измервания от фирми с акредитиран орган за контрол на следните показатели:

І. Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V...
прочети още

HACCP

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2” ООД предлагаме на нашите клиенти собственици на обекти за производство на храни ,ресторант, бистро, ведомствен стол, хранителен магазин и пр., които приготвят и предлагат храни различни услуги
прочети още

Услуги
Лабораторни измервания

НИЕ ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗМЕРВАНИЯ ОТ ФИРМИ С АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ НА СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

І. Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V:

   - Импенданс на контура ”Фаза – Защитен проводник”
   - Съпротивление на защитни заземителни инсталации
   - Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации
   - Съпротивление на изолация

ІІ. Контрол на физични фактори на работна среда:

   - Микроклимат – температура, относителна влажност, скорост на въздуха
   - Осветление  - осветност
   - Шум - еквивалентно и върхово ниво на шум

ІІІ. Контрол на химични фактори на работна среда:

   - Прах   
   - Токсични вещества

ІV. Контрол на климатични и вентилационни инсталации:

   - Климатични инсталации
   - Вентилационни инсталации