Служба трудова медицина

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2”ООД предлагаме на нашите клиенти комплексно обслужване, включващо изготвяне на пълна документация по ЗБУТ и трудовото законодателство, съобразно изискванията на Наредба № 3...
прочети още

Профилактични прегледи

На нашите клиенти предлагаме организиране и провеждане на:

а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес...
прочети още


Обучение

Обученията, които предлагаме, са по програми, съобразени с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за дейността на службите по трудова медицина
прочети още

Лабораторни измервания

Организираме провеждане на измервания от фирми с акредитиран орган за контрол на следните показатели:

І. Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V...
прочети още

HACCP

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2” ООД предлагаме на нашите клиенти собственици на обекти за производство на храни ,ресторант, бистро, ведомствен стол, хранителен магазин и пр., които приготвят и предлагат храни различни услуги
прочети още

За нас
Екип
За нас

Осъществяваме своята дейност с екип от специалисти, с опит и квалификация осигуряваща бързо и качествено обслужване както на големи, така и на малки клиенти.

Д-р Станимир Атанасов Стойков – Управляващ съдружник, Ръководител СТМ
инж. Антоанета Кирилова Андонова – Експерт здравословни и безопасни условия на труд
Ивелина Трифонова Вълчева – Специалист електрически машини и апарати
м.ф. Йовчо Ангелов Вълчев – Сътрудник трудова медицина
инж. Венцислав Иванов Топчиев – Сътрудник

Екипът в „СТМ-ЗДРАВЕ 2”ООД е съставен от професионалисти с богат и разнообразен опит, ангажирани с комплексно обслужване при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, организиране на периодични профилактични прегледи и текущо здравно наблюдение.

Ние от „СТМ ЗДРАВЕ 2” ООД осъществяваме директна връзка с клиента. Нашият основен принцип е, че всеки клиент е уникален, затова предприемаме индивидуален подход към всеки и се стремим да осигуряваме най-качествените и ефективни решения в полза на работодателя и работещите.

Ние градим и поддържаме дългосрочни партньорски взаимоотношения с нашите клиенти, като залагаме на креативен подход, етика и взаимно доверие.

В хода на нашата работа следваме два основни принципа:

1. Висок професионализъм: отлично познаване на теми, касаещи безопасност и здраве при работа, законова регламентация, практика в страната и специализирана литература.
2. Грижа за клиента: когато Ви предоставяме нашите услуги, винаги даваме всичко от себе си за да осигурим качествено обслужване на работодателя и работещите. Защитаваме интересите Ви при прилагане на трудовото законодателство. Държим винаги да сте максимално и навременно информирани.

Защитавайки тези принципи, крайната цел на екипа на „СТМ-ЗДРАВЕ 2”ООД е да изгради стабилно партньорство с клиентите на базата на взаимно уважение и доверие помежду ни.