Служба трудова медицина

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2”ООД предлагаме на нашите клиенти комплексно обслужване, включващо изготвяне на пълна документация по ЗБУТ и трудовото законодателство, съобразно изискванията на Наредба № 3...
прочети още

Профилактични прегледи

На нашите клиенти предлагаме организиране и провеждане на:

а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес...
прочети още


Обучение

Обученията, които предлагаме, са по програми, съобразени с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за дейността на службите по трудова медицина
прочети още

Лабораторни измервания

Организираме провеждане на измервания от фирми с акредитиран орган за контрол на следните показатели:

І. Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V...
прочети още

HACCP

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2” ООД предлагаме на нашите клиенти собственици на обекти за производство на храни ,ресторант, бистро, ведомствен стол, хранителен магазин и пр., които приготвят и предлагат храни различни услуги
прочети още

За нас
Кои сме ние

Кои сме ниеСлужбата по трудова медицина към „СТМ-ЗДРАВЕ 2”ООД гр.Ловеч е създадена през 2001 г. от Д-р Станимир Атанасов Стойков. Регистрирана е в Министерство на Здравеопазването с удостоверение № 060-2/18.02.2010 г.

Дейността на Службата по трудова медицина е регламентирана по реда на чл.25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина /ДВ, бр.14/12.02.2008 г./. (кликни за по-голям размер)

Кликни за по-голям размер

Ние от „СТМ-ЗДРАВЕ 2”ООД развиваме и поддържаме качество и коректност в обслужването на клиентите. Защитаваме Вашите интереси и отговаряме на вашите очаквания за надеждно партньорство.Политиката на фирмата и работата на нашите служители предоставят качествено, комплексно обслужване и създават трайни партньорства.

Предоставяме актуална и компетентна информация, съобразена с българското законодателство относно здравословни и безопасни условия на труд и характера и спецификата на дейността във всяка обслужвана от нас фирма.

Грижим се за спазването и прилагането във Вашата компания на действащата нормативна уредба, при въвеждане на принципа на постоянното подобряване управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Ние от „СТМ ЗДРАВЕ 2” ООД осъществяваме консултативна, обслужваща и разработваща дейност. Подпомагаме работодателя, при организиране и изпълнение на задълженията им по осигуряване на ЗБУТ и укрепване здравето и работоспособността на работещите. Утвърждаваме превантивните подходи за осигуряване ЗБУТ.

Разширявайки постоянно обема на нашите услуги, ние Ви помагаме да повишите производителността във Вашата компания, като ефективно консултираме работодателя и работещите как да се предотвратят трудовите злополуки, как да се постигне баланс между грижата за работещите и изпълнение изискванията на трудовото законодателство.